سیاست حفظ محرمانگی اطلاعات کاربران و مشتریان
بانک مشاغل ایران به حریم خصوصی کاربران خود احترام می‌گذارد و متعهد به حفاظت از اطلاعات شخصی است که شما در اختیار آن می‌گذارید.

همچنین برابر با اصل محرمانگی اطلاعات کاربران و مشتریان که صراحتاً در تمامی مراحل برنامه اعلام می گردد تمامی اطلاعات کاربران و مشتریان را محرمانه تلقی کرده و این اطلاعات جهت مقاصد تبلیغاتی، نمونه کار یا غیر به هیچ عنوان بدون مجوز کتبی در اختیار اشخاص ثالث قرار نمی گیرد . این سیاست آدرس های ایمیل ، شماره تلفن ، اسامی ، اطلاعات مکانی شما شامل مبداء، مقصد ( نشانی محل کار و سکونت ) و سایر موارد مشابه را نیز شامل می شود.

- با این حال علی‌رغم تمام رویه‌های ایمنی که اتخاذ گردیده است، متاسفانه تدابیر امنیتی را نمی‌توان به صورت صد در صدی تضمین نمود، بنابراین مقتضی است:

از اطلاعات حساب کاربری خود محافظت کرده و آن‌ها را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهید، رمز عبوری را انتخاب نمایید که حتی‌الامکان برای دیگران غیر قابل پیش‌بینی باشد، در صورت وقوع سرقت گوشی همراه و همچنین پیش از واگذاری شماره تلفنی که با آن حساب کاربری ایجاد کرده‌اید، موضوع را سریعاً اطلاع دهید تا حساب کاربری شما تعلیق شده یا اطلاعات موجود در آن تغییر کند. در غیر این صورت و در موارد دسترسی اشخاص ثالث به رمز عبور شما، تمامی مسئولیت هرگونه استفاده یا سوءاستفاده از حساب کاربری شما به عهدۀ شخص شماست وبانک مشاغل ایران هیچ‌گونه مسئولیتی در این مورد ندارد .