صفحه اصلی محصولات غذایی فروشگاه ها سوپر مواد غذایی

    فروشگاه کلبــه سلامتی

    1 سال قبل در یزد

    محصولات غذایی

  • شماره موبایل : 09132581598

توضیحات

🍎فروشگاه کلبــه سلامتی

◀عرضه انواع محصولات غذایی :
🔹 سالــم ، طبیـعی
🔸 رژیمــی
🔹 بدون قنــد

◾ آدرس و تلفــن شعب
📭 شعبه مرکزی : خیابان ایرانشهــر ، بلوار امامزاده جنوبی ، جنب داروخانه
36229592☎

📭 شعبه صفائیه : بلــوار دانشگاه ، جنب داروخـانه سلامت
38251980 ☎